Bartoszycki Dom Kultury oprócz działalności bieżącej, wynikającej z aktualnych potrzeb, inicjatyw i propozycji środowiska jest organizatorem szeregu imprez o zasięgu lokalnym, wojewódzkim a nawet międzynarodowym. Niektóre z nich weszły na stałe do kalendarza imprez kulturalnych i mają swoją wieloletnią tradycję :

- "Międzynarodowy Kiermasz Sztuki Ludowej",
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Młodzieżowych "BAKCYL",
- "Przegląd Tkaniny, Koronki i Haftu Ludowego",
- koncerty z okazji "Międzynarodowych Dni Regionu",
- prezentacje artystyczne w ramach "Bartoszyckiego Lata Artystycznego",
- koncert "Żegnaj lato na rock".
- "Kaziuki-Wilniuki",
- eliminacje do programu "Od przedszkola do Opola",
- "Zaduszki jazzowe",
- koncert "Złotej jesieni",
- Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej "Exultate Deo".

Przy Bartoszyckim Domu Kultury działają :

- Grupa literacka "Barcja",
- Miejska Orkiestra Dęta,
- żeński zespół śpiewaczy "Przyśpiewka z zapaski",
- oraz "Nieformalna grupa liderów", skupiająca młodych ludzi tworzących i realizujących projekty na rzecz bartoszyckiej społeczności.

11-200 Bartoszyce ul.Boh. Warszawy 11
tel. (089)7622389
fax 7622389
bdk.bartoszyce@wp.pl
http://bdk.b-ce.webpark.pl/

(Fot. Pixabay / CC0)