Bartoszyce to miasto powiatowe w północno-wschodniej Polsce w województwie warmińsko-mazurskim, położonym nad rzeką Łyną. To właśnie przez Bartoszyce i pobliskie przejście graniczne w Bezledach wiedzie najkrótsza droga z Warszawy przez Olsztyn do Kaliningradu. Sprawny układ komunikacyjny Bartoszyc powoduje, że stają się one węzłem tranzytowym dla turystyki i transportu towarowego. Zurbanizowane tereny miejskie wyposażone są w pełne uzbrojenie techniczne.

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków i wysypisko odpadów stałych posiadają odpowiednie rezerwy przerobowe. Systematycznie zastępuje się tradycyjne metody ogrzewania ekologicznymi. Przeprowadzone zmiany sprawiają, że miasto przoduje w województwie w działaniach na rzecz ekologii. Bartoszyce są objęte Warmińsko-Mazurską Strefą Ekonomiczną - Podstrefa Bartoszyce.

Inwestującym na terenie strefy przysługują ulgi podatkowe. Aktywną współpraca zagraniczna obejmuje:

- Bagriatonowsk, (Rosja)
- Pionierskij (Rosja)
- Nienburg (Niemcy)
- Emmaboda (Szwecja).
- Euroregionem "Bałtyk" - możliwość pozyskania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.

Największe wydarzenia kulturalne w mieście :

- Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych "Bakcyl"
- "Kaziuki - Wilniuki"
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Rozrywkowej
- Wojewódzka Parada Tańca
- Międzynarodowy Plener Plastyki
- Koncert "Muzyka Złotego Wieku"
- Międzynarodowy Jarmark Sztuki i Rękodzieła Artystycznego
- Koncert "Żegnaj Lato na Rock"
- Międzynarodowe Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych z
terenu Euroregionu "Bałtyk"
- "Wigilia Słowa".

(Fot. By Lech Darski - Praca własna, CC BY-SA 3.0)