Miasto powiatowe w północno-wschodniej Polsce w województwie warmińsko-mazurskim, położonym nad rzeką Łyną. To właśnie przez Bartoszyce i pobliskie przejście graniczne w Bezledach wiedzie najkrótsza droga z Warszawy przez Olsztyn do Kaliningradu. Sprawny układ komunikacyjny Bartoszyc powoduje, że stają się one węzłem tranzytowym dla turystyki i transportu towarowego. Zurbanizowane tereny miejskie wyposażone są w pełne uzbrojenie techniczne.

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków i wysypisko odpadów stałych posiadają odpowiednie rezerwy przerobowe. Systematycznie zastępuje się tradycyjne metody ogrzewania ekologicznymi. Przeprowadzone zmiany sprawiają, że miasto przoduje w województwie w działaniach na rzecz ekologii.

Bartoszyce są objęte Warmińsko-Mazurską Strefą Ekonomiczną - Podstrefa Bartoszyce. Inwestującym na terenie strefy przysługują ulgi podatkowe. Miasto prowadzi aktywną współpracę zagraniczną z :
- Obwodem Kaliningradzkim, Rosją ;
- Pionierskiem (Rosja) - podpisano umowę o partnerstwie ;
- Nienburgiem (Niemcy) - nastąpiło zacieśnienie dotychczasowych kontaktów i współpracy, podpisano umowę partnerską ;
- Szwecją w ramach programu Phare/TacisCross Border Cooperation Small Project Facility realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną ;
- Euroregionem "Bałtyk" - możliwość pozyskania funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.

Największe wydarzenia kulturalne w mieście:
- Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyc ;
- Wojewódzki Przegląd Teatrów Szkolnych "Bakcyl" ;
- Wojewódzki Przegląd Haftu i Koronki ;
- Przegląd Piosenki Religijnej "Exultate Deo" ;
- Festiwal Kultury Alternatywnej ;
- Wakacyjne Koncerty Muzyki Kameralnej ;
- Koncert "Żegnaj Lato na Rock".

(fot. By Lech_Darski, CC BY-SA 3.0)